Welcome to our website !

Zeszyt domek

By 18:32 , , , ,

notes w kształcie zeszytu

Podobny notes wypatrzyłam na którymś polskim blogu, który regularnie obserwuję. Niestety nie zanotowałam nigdzie tej propozycji a teraz próbowałam odszukać ten blog, by podać link do mojej inspiracji ale nie udało mi się to.

Similar notes I saw on some Polish blog that regularly observe. I don't recorded anywhere this proposal and now trying to find this blog to provide a link to my inspiration but I failed it.

DIY journal

Do zrobienia notesu użyłam zwykłych białych kartek do drukarki. Pierwszą stronę w całości okleiłam taśmą maskującą dzięki czemu uzyskałam ciekawą okładkę. Następnie wszystkie strony zgięłam na pół by uzyskać format zeszytu. Zszyłam je przez środek i na koniec nacięłam tak by uzyskać kształt domku. Efekt zachwycił moje dzieci.

To do the journal I use white print paper. First page I fill with masking tape so I received an interesting cover. Subsequently, all parties bent in half to get the notebook size. I sew it through the middle and at the end of cut to obtain the shape of a house. Effect captivated my children.


To bardzo łatwe DIY. Możesz użyć starych kartek z zeszytu, notesu czy kopert. Jakikolwiek papier jest mile widziany a notes może mieć inny kształt. Ważne jest by przyciągał oko dziecka, był interesujący.

This DIY it's very easy. You can use old sheets of notebook or envelopes. Any paper is welcome and notes may have a different shape. It is important to attract the eye of the child, was interesting.You Might Also Like

0 komentarze

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl