Welcome to our website !

Projekt Pinterest. DIY Katapulta. Toutorial.

By 13:01 , , , , ,To jest katapulta. Katapulta jest idealna dla kilkuletnich dzieci. Rzucanie nią kamyka na odległość i porównywanie kto dalej trafił to hitowa zabawa. Jest bardzo prosta i szybka w wykonaniu. Ja pomalowałam katapultę gdy już była złożona ale możesz zrobić jak w oryginalnym projekcie, użyć wcześniej ufarbowanych patyczków.

This is a catapult. Catapult is ideal for several years children. Throwing her a pebble at a distance and compare who's still got it hits play. It is very simple and quick to make. I painted the catapult when he was complex but you can do as in the original project, use pre-dyed sticks.

zabawki DIY


Do dzisiejszego Projektu Pinterest wybrałam coś specjalnie dla dzieci. Zbliżają się wakacje i takich projektów będzie tu więcej. Ten Pin sprawił, że zaczęłam zbierać patyczki po lodach i pewno będe je jeszcze zbierać bo można z nich stworzyć świetne zabawki. Oryginalny pomysł pochodzi od Little Paper Blog.

To this Project Pinterest I chose something special for the children.  Holidays are coming and I'll show here more ideas for children. This Pin meant that I started to collect sticks of ice cream and I'll be sure to collect them yet because I have to create a great toy. The original idea comes from Little Paper Blog.

katapulta toutorial


Toutorial.

Do stworzenia katapulty potrzebujesz:
8 wąskich patyczków po lodach
4 gumki
klej typu kropelka
nakrętka z butelki

To make Catapult You need:
8 Popsicle sticks, slim
4 Rubber bands
water bottle lid
glue

Składamy katapultę.
Weź 6 patyczków i ułóż je w równy stos. Koniec stosu owiń ciasno gumką. Tak samo postąp z drugim końcem. Pozostałe dwa patyczki złącz i jeden koniec owiń ciasno gumką. Na drugim końcu rozchyl patyczki i włóż pomiędzy nie poprzecznie pierwszą część patyczków. Gumką owiń ciasno krzyżowo konstrukcję, tak by elementy nie przesuwały się. Ma być stabilnie. Na wierzchu rozchylonego do góry patyczka przyklej nakrętkę. Jeśli chcesz to dowolnie udekoruj.

Take 6 sticks and put them in a pile. End stack tightly wrap a rubber band. Do the same with the other end. The other two sticks connect and tightly wrap one end of the rubber band. At the other end insert the sticks between them across. Wrap a rubber band tightly crosslinked structure, so as to not slide elements. It has to be stable. On top flared up glue stick cap. If you want to freely decorate.


Uwagi:
W oryginalnym projekcie użyto kleju na ciepło ale nakrętka odklejała się i użyłam kleju kropelka.
Użyto też 9 patyczków a mnie wystarczyło ich 8.

The original design was used to hot glue but the lid fell off and I used glue blob.
Also was 9 sticks and for me enough of 8.


You Might Also Like

1 komentarze

  1. www.figlujemy.blogspot.com9 lutego 2015 20:59

    wow świetna muszę skombinować patyczki i zrobię dla mojego szalonego dwulatka.będzie zachwycony !:)

    OdpowiedzUsuń

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl