Welcome to our website !

Toutorial- zrób własną pieczątkę z gumki!

By 16:00 , , , , , ,Stemplowanie lubi wielu rękodzielników. Odbitki można robić na materiale, papierze, szkle. Mnie interesuje ta druga opcja, która stała się moim hobby. Z powstałych odbitek robię zakładki, ozdoby do kartek. Służą mi do dekoracji papeterii, notesów, jako exlibris. Oryginalne stemple zakupione w sklepie są stosunkowo drogie. No i czy są takie oryginalne jak sądzimy skoro wytwarza się ich laserowo całą serię? Moje pieczątki są na pewno oryginalne. Z jednego szablonu powstaje od jednej do kilkunastu sztuk. I nawet robiąc dwie pieczątki z jednego wzoru, nie będą to dwa identyczne stemple. Nie jestem w stanie wyciąć ich identycznie, a może nawet nie chcę. Często specjalnie wytnę gdzieś za dużo, dodam jakieś rysy by w końcowym efekcie pieczątki się od siebie różniły choćby jednym detalem. Dużym atutem jest to, że nie muszę czekać na dostawę stempli do ulubionego sklepu. Gdy znajdę ciekawy wzór, zainspirowana biorę się do roboty. Wykonanie zajmuje maksymalnie pół godziny.

Many craftsmen likes stamping. Prints can be made on the material, paper, glass. I'm interested in the latter option, which has become my hobby. From the resulting prints do bookmarks, ornaments pages. I used to decorate stationery, notebooks, as libris. Original stamps purchased in the store are relatively expensive. Well, if there are such genuine as we think of them as laser produces a series? My stamps are guaranteed to be genuine. With one template is created from one to a dozen pieces. And even doing two stamps with a single design, it will not be two identical stamps. I can not cut them the same, and not even want to. Often specifically will cut off somewhere too much, I'll add some features that ultimately seals differ from each other at least one detail. The big advantage is that you do not have to wait for the supply of stamps for your favorite store. When I find an interesting pattern, inspired take to work. Execution takes up half an hour.


Dziś przedstawię Wam jak przygotować własną pieczątkę. Niedługo przygotuję post o tym, jakich materiałów używam, które polecam, a których nie.
Przedstawione na zdjęciu powyżej produkty całkowicie wystarczą do dzisiejszej pracy. Kalka techniczna, gumka, ołówek, najmniejszy nożyk do tapet, kartka i tusz. Ja używam specjalnego nożyka do papieru ale kilkanaście moich pierwszych pieczątek powstało przy użyciu nożyka do tapet właśnie.


Pierwszym etapem pracy jest znalezienie wzoru. Ja nie szukam specjalnie wzoru, zwykle jest tak, że w czasopiśmie, internecie czy nawet sklepie zobaczę świetny wzór i z góry wiem, że tak będzie wyglądać moja nowa pieczątka. Miękkim ołówkiem kopiuję wzór na kalkę techniczną.

The first stage of the work is to find a pattern. I'm not looking for special design, it is usually so that in the journal, or even shop online to see great design and top I know it will look like my new stamp. Soft pencil copy the pattern on vellum.


Rysunek na kalce technicznej wzmocnij obrysowując ponownie wzór.

Drawing on tracing paper tracing strengthen the pattern again.


Odwróć kalkę rysunkiem na gumkę a następnie masuj palcem po jej powierzchni. Dzięki temu rysunek odbije się na gumce.

Turn on tracing paper drawing eraser and then massage your finger across the surface. Thanks to this drawing will affect the elastic.


Jeśli wzór na gumce nie jest zbyt wyraźny popraw go ołówkiem. Mnie się udało uzyskać dobrą odbitkę.

If the pattern on the rubber band is not too clear correct it with a pencil. I managed to get a good pattern.


Aby ułatwić sobie dalszą pracę odetnij zbędne kawałki gumki. Jednym słowem okrój wzór.

To help you're further job cuts unnecessary eraser. In one word- fit the pattern.


Na stemplu zostanie to co chcesz by zostało. Wszystkich innych elementów pozbądź się. Nożykiem odcinaj kawałek po kawałku to co jest niepotrzebne.

On the stamp will be what you want them to have. All other elements get rid of. Blade shut-off piece by piece what is unnecessary.


Tak wygląda kształt mojej pieczątki po obcięciu zbędnych elementów. Jeszcze nie jest piękna prawda?

This is the shape of my stamps after trimming unnecessary elements. It's not pretty right?


Drobne elementy z wnętrza pieczątki wycinam tym samym nożykiem. By wyciąć oko wbijam jego czubek w gumkę i zakręcam nią tak by wyciąć tylko mały okrągły fragment. Aby zaznaczyć skrzydła robię kilka nacięć w tych samych miejscach przez co drobne wiórki same odchodzą od gumki.

Small parts of the interior of the stamps I cut the same knife. To dig his eye cut in the rubber tip and screw the cut it so that only a small round piece. To mark the wings do a few notches in the same places as small chips by themselves are moving away from the eraser.


Teraz pierwsza próba. Zanurz pieczątkę w tuszu, dociśnij mocno tak by tusz pokrył całą jej powierzchnię. Odwróć ją, przyłóż do kartki i wmasuj palcem by odbił się każdy element obrazka. Teraz przyjrzyj się czy jest jakiś element, który chcesz poprawić. Mój ptak ma zbyt kanciastą głowę więc przycinam gumkę w tym miejscu i robię ponowną próbę odbicia.

Now the first attempt. Indulge in the ink stamp, press firmly so that the ink has covered the entire surface. Flip it, apply to cards and rub your finger to bounced off each element of the image. Now take a look at whether there is any item that you want to improve. My bird is too angular head so I cut the eraser in this place and I do retry rebound.


Mam nadzieję, że przekonałam Cię do tego, że warto i że nie jest trudno zrobić własny stempel. Spróbujesz?

I hope I convinced you to the fact that it is worth, and it is not difficult to make your own stamp. Did you try?


You Might Also Like

7 komentarze

 1. Kurcze, z chęcią bym sobie taką zrobiła tylko wolałabym jakąś większą, a te gumki to malutkie .. :)

  OdpowiedzUsuń
 2. W papierniczym popytaj o większe gumki bo bywa, że są. Niestety nie takie jak mają choćby w UK, fajne płaty gumy to rzeźbienia w niej. Ale zwykłe gumki różnej wielkości można dostać. Ja kupiłam za 4 zł taką o wymiarach 3x6 cm ale bardzo gruba jest.

  OdpowiedzUsuń
 3. Faktycznie, warto spróbować! ;)
  Ajjj, już czuję jak bym stempelkowała całymi nocami hehe :D

  OdpowiedzUsuń
 4. Marta Stępień6 maja 2015 17:39

  Super! Podoba mi się bardzo..

  OdpowiedzUsuń

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl