Welcome to our website !

Projekt Pinterest. Wstążkowa różdżka.

By 12:29 , , , ,


wstążkowe różdżki

Wstążkowa różdżka służy mojej córce do tańca i zabawy na wietrze.  Pomysł jej zrobienie powstał gdy zobaczyłam podobną w tym pinie, zdjęcie z bloga Amy. Tworząc różdżkę można wykazać się naprawdę sporą kreatywnością. To od nas zależy co będzie jej trzonem, jakich wstążek użyjemy, jak długie będą. Mój projekt bardzo przypadł Emilii do gustu z czego ogromnie się cieszę.

With ribbon wand, my daughter dancing and playing in the wind. The idea of ​​making it was made when I saw similar in this pin, a photo from Amy's blog. By creating wand can demonstrate really quite creative. It depends on us what will be the base, which ribbons will use, how long they will be. Emilia really like my version of a wand which makes me happy


Ja zastosowałam własne materiały. Zrobienie różdżki z ich zastosowaniem jest banalnie proste.
Potrzebujesz dwie słomki, taśmę maskującą i 5 metrów kolorowych tasiemek.

I applied my own materials. Making a wand with them is very easy.
You need two straws, masking tape, and 5 meters of colored ribbons.


Każdą słomkę oklej taśmą maskującą. Kolorowe wstążki przytnij na 6 równych części. Trzy wstążki zwiąż na supełek, który wetknij mocno do słomki. Duży supełek z niej nie wypadnie. Tak samo postąp z drugą częścią wstążek.
Gotowe!

Apply masking tape to each straw. Cut colorful ribbons on 6 equal parts. Ends of the three ribbons tie a knot, which then insert firmly into the straw. Large knot it will not fall out. Likewise, the second portion come on ribbons.
Ready!

zabawki handmade

Banalnie proste a daje ogrom radości.

Zapraszam Was do wcześniejszych Projektów Pinterest. Mam nadzieję, że realizujecie własne!


Very easy and gives a lot of fun.

I invite you to earlier Projects Pinterest. I hope you realize your own!


You Might Also Like

1 komentarze

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl