Welcome to our website !

Inspiracje. Inspirations.

By 08:48 ,Jakie to prawdziwe.  Z powyższych, do celów blogowych używam jedynie Facebook i Twitter. Prywatnie Facebook, Pinterest i Skype. O kilku nie miałam pojęcia. Ale sama zauważam, że coraz mniej notuję w notesie a coraz więcej wrzucam do Pocket. Życie się wirtualizuje.
Grafika od Inspired Magazine.

This is so true. rom the above, for the purposes of blogging use only Facebook and Twitter. Privately Facebook, Pinterest and Skype. I had no idea about some of them. But I do notice that the less I note in a notebook and throw more and more to Pocket. Life is virtualizes.
Graphics from Inspired Magazine.

33 drogi by pozostać kreatywnym. Staram się stosować do zasad już od długiego czasu.

33 ways to stay creative. I try to follow the rules for a long time.


Biuro ogrodnika? Czemu nie. Bardzo kreatywne miejsce przedstawiła Passion ShakeChylę czoła i zazdraszczam.

Garden office? Why not? Very creative place from Passion Shake.  I salute and envy.


Powyższe zasady powinien wcielić w życie każdy twórca. Staram się :)

These principles should apply every creator. I'm trying.

You Might Also Like

1 komentarze

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl