Welcome to our website !

Owocny 2014 rok!

By 12:08 ,2014 rok to pierwszy pełny rok istnienia bloga. (Zaczęłam go prowadzić w połowie 2013 roku). Od początku balansuje pomiędzy różnymi dziedzinami ale głównie skupiam się na swojej twórczości. W ubiegłym roku rozwinęłam się kreatywnie, co mogliście tutaj obserwować. Zrobiłam przegląd zdjęć z folderu Blog2014 i jestem pod wrażeniem. Uwielbiam te zdjęcia, bo choć wcale nie idealne i dla niektórych pewno nie są ładne, to zawierają całą masę pasji, energii i serca. Każde zdjęcie to jedna praca. Czasem godziny wykonywania jednego przedmiotu, długi czas robienia zdjęć, wybierania tych właściwych, delikatnej obróbki a potem publikacji.
Na zdjęciu powyżej widać prace, które powstały w Projekcie Pinterest. Stop pinning- start doing to słowa, które zapadły mi w pamięć. Kiedy moje tablice w Pinterest zaczęły pękać w szwach a ja sama nie mogłam tego ogarnąć, postanowiłam w końcu zacząć działać. Zrobiłam ostrą selekcję, pozbyłam się pinów, które tylko ładnie wyglądałam a zostawiłam te, które były dla mnie realne do wykonania. W efekcie powstało kilka fajnych projektów widocznych na zdjęciu powyżej.

2014 year is the first full year of existence blog. (I started it in mid-2013). From the beginning balances between different areas but mainly focus on main work. Last year, I developed a creative, which you could see some. I did a review of images in a folder Blog2014 and I am impressed. I love these pictures because, although not perfect, and for some are definitely not nice, it contains a whole lot of passion, energy and heart. Each photo is one job. Sometimes the times at which one subject for a long time taking pictures, select the appropriate, sensitive treatment and then published.
In the picture above you can see the work that originated in the Project Pinterest. Stop pinning- start doing it the words that were made in my memory. When my folders on Pinterest began bursting at the seams I decided to take to work. I made a sharp selection, got rid of pins, which only looked nice and I left those were real to me to perform. The result was some cool projects you see on the picture above.


DIY akcesoria do rękodzieła to drugi projekt, który jest efektem Projektu Pinterest. Wykonałam w nim kilka przydatnych akcesoriów jakie mogą być wykorzystane w journalingu, scrapbookingu czy innych pracach z papierem. Oba projekty nie są zakończone ale z braku czasu chwilowo wstrzymane.

DIY accessories to handicrafts is the second project, which is a result of the Project Pinterest. I made him some useful accessories that can be used in journaling, scrapbooking and other paper work. Both projects are not completed but the lack of time temporarily suspended.


Pokazałam Wam też kilka stron z zeszytów jakie prowadzę.

I showed you a few pages from the notebooks I lead.


Papier. Moje ubiegłoroczne odkrycie. Praca nad Projektami z Pinterest sprawiła, że odkryłam swoją pasję, to co daje mi najwięcej przyjemności. Z papieru można zrobić wiele, daje multum możliwości. Mogę projektować, stemplować, a jak nie wyjdzie to zniszczyć.

Paper. My last year's discovery. Work on the Project of Pinterest has made I discovered my passion, it's what gives me the most pleasure. On paper, you can do a lot, gives a plethora of possibilities. I design, stamp, and how not come to destroy it.


Pieczątki to mój znak rozpoznawczy. Zaczęłam je robić jeszcze na początku prowadzenia tego bloga. Wciąż tworzę coraz nowsze wzory, testuję różne gumki tusze i narzędzia do ich robienia. Stemple dają mi najwięcej satysfakcji.

Stamps is my trademark. I started doing them at the beginning of conducting this blog. Still I make more and newer models, testing a variety of inks and eraser tools to take them. Stamps give me the most satisfaction.


Projekty kulinarne przyciągają na bloga największą liczbę czytelników z Polski. Nie publikuję ich tu wiele bo po zamknięciu poprzedniego bloga (kulinarnego) trochę odcięłam się od testowania nowych przepisów. Piekę i gotuję ale nie aż na taką skalę.

Culinary projects to attract the greatest number of blog readers in Polish. Not many have published them here because after the close of the previous blog (culinary) I cut a little from the testing of new regulations. I bake and cook but not on this scale.


Co przyniesie 2015 rok? Jeszcze więcej! Mam wiele planów, notes blogowy zapisany pomysłami. Czasu jednak mniej i nie mogę pozwolić sobie na publikowanie nowych prac (i wykonywanie ich) tak często jakbym chciała. Jestem jednak w pełni usatysfakcjonowana tym co mam, tym co robię i czasem jaki zostaje mi na działanie. Na blogu posty pojawiają się wtedy kiedy są gotowe a nie wtedy kiedy według sugestii poradników- powinny być opublikowane. Życzę sobie i Wam aby w 2015 roku nie opuszczała Was pasja. Pamiętajcie, że nie mamy czasu na to co dla nas najmniej ważne.

What will be brought in 2015 ? Even more! I have a lot of plans, notes blog written ideas. However, less time and I can not afford to publish new work (and implement) as often as I want to. However, I am fully satisfied with what I have, what I do and sometimes what is my action. The blog posts appear when you are ready and not when the suggestion poradników- should be published. I wish you and you in 2015 did not leave you passion. Remember that we do not have time to do that for us, the least important.

You Might Also Like

0 komentarze

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl