Welcome to our website !

Lista działań wakacyjnych

By 07:34 ,Stworzyłam listę działań wakacyjnych dla moich dzieci. Są to cele realne do osiągnięcia i wykonalne tylko przy udziale rodziców. Zaplanowałam między innymi odwiedziny Smoka Wawelskiego. Byliśmy w Krakowie rok temu i Smok nie zionął ogniem niestety więc w te wakacje chcemy go ponownie zobaczyć. Zorganizujemy zabawę w podchody, wyjedziemy na całodniowy piknik. Lody na rynku w Jaśle to regularna atrakcja. Choć do Jasła nam daleko jesteśmy tam często. Widzę, że się nam zdublowały dwa punkty więc jeden zastąpię jakąś wycieczką ale przejażdżka pociągiem będzie wielką atrakcją dla moich dzieci. Ogródek na balkonie będzie wielkości doniczki ale całkowicie dbać o niego będzie córka. Założyłyśmy zeszyt wspomnień wakacyjnych, w którym Emilia będzie prowadzić swoje notatki i wklejać bilety, paragony itd.

I done a list of holiday activities for my kids. These are goals to complete only with the involvement of parents. I planned visit the Wawel Dragon. We were in Krakow dragon year ago and was unfortunately turned off so this summer we want to see it again. We will organize fun in stalking, all-day picnic. Ice cream in Jaslo is a regular attraction. Although the Jasło is far we go there often. I see that we dubbed two points so I replace one with some a trip but train ride will be a great attraction for my kids. Garden on the balcony will be the size of the pot but my doughter completely take care of him. We have a notebook of holidays memories, in which Emilia will keep notes and paste tickets, receipts, etc.


Lista działań wakacyjnych urozmaici nam te wakacje i zmobilizuje nas do działania. Wybrałam atrakcje całkowicie realne do zrobienia zarówno w słoneczną pogodę jak i w deszczowe dni. W dużą część zadań zaangażujemy też inne dzieci.

List of holiday activities mobilize us to action this summer. I chose a totally real interest to do both in sunny weather and in rainy days. In a large part of the tasks also engage other children.


Stronę z listą ozdobiłam zestawem pieczątek lody.

Our card with a list I embellished a set of ice cream stamps.
You Might Also Like

4 komentarze

  1. Dobrze mieć plan. A jak przyjemnie jest "odhaczać" kolejne pozycje z listy! Lodowe stempelki bardzo apetyczne:) pozdrawiam

    OdpowiedzUsuń
  2. Super ta lista :) Niezapomnianych wrażeń przy realizacji.

    OdpowiedzUsuń

Google+ Badge

Polecam prace Ewy!

Polecam prace Ewy!
Kolorowy Światek

Get Awesome Stuff
in your inbox

Blogger templates

Polskie Rękodzieło - katalog blogów

Blogger templates

Durszlak.pl